vrijdag 13 september 2013

Risico & duikveiligheid


Ik definieer het begrip “Risico” graag als zijnde:

 “De kans dat iets gebeurt” maal “De ernst áls het gebeurt”.

Een simpele en vooral hanteerbare en bruikbare definitie, denk ik.

Dit houdt dus in dat als we een bepaald niveau van risico acceptabel vinden, we dit kunnen bereiken door één van de twee factoren (of allebei) voldoende te verkleinen. Nu mag duidelijk zijn dat we in het duiken over het algemeen het meeste last hebben van de factor “De ernst áls het gebeurt”, want die ernst is over het algemeen groot. Vrij eenvoudige, soms simpele dingen kunnen ineens grote gevolgen hebben, omdat ze zich onder water afspelen. Gezien we maar weinig invloed uit kunnen oefenen op deze factor, ligt het voor de hand dat we de factor “De kans dat het gebeurt” te lijf gaan en zo klein mogelijk maken.

Maar hoe doe je dat dan?

Uiteraard biedt PADI ons een hoop richtlijnen, adviezen en regels om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn zoveel potentiële gevaren die we allemaal moeten beheersen; een cursist kan uitglijden met zijn set aan, duikflessen kunnen omvallen, cursisten kunnen kwijt raken, uitrusting kan falen, schroefongevallen enz. Om dit allemaal te kunnen overzien, hebben wij als duikprofessionals / -centra een plan nodig. In dit plan moeten we vaststellen welke risico’s zich allemaal voordoen en hoe we daar mee om denken te gaan. Zo kun je denken aan een juiste briefing te geven aan je cursisten, mochten ze je kwijt raken, bepalen dat er altijd een zuurstofkoffer aanwezig moet zijn, een boeitje verplicht stellen aan je Instructeurs als er scheepvaart is enz. Dit begrijpen we allemaal, en eigenlijk doen we dat ook allemaal (sommigen op papier, sommigen in hun hoofd). Maar nu komen we op een belangrijk punt in het veiligheidsverhaal: Hoe gaan we dit borgen? Hoe zorgen we ervoor dat de zuurstofkoffer ook daadwerkelijk altijd aanwezig is?


De enige manier om dit structureel aan te pakken is door te werken met checklists. Denk hierbij aan een checklist met wat er allemaal mee moet naar de duiklocatie, maar ook een duikrooster met wie er het water in en uit gaat, is een checklist. Zo heb je ook een checklist met de data waarop je compressor voor het laatst gekeurd is enz. Als je al die plannen en checklists in een integraal plan kunt samenvatten, dan ben je een heel eind op de goede weg. Belangrijk punt hier is natuurlijk de balans te houden tussen honderden checklists voor de veiligheid en de “werkbaarheid” van je systeem. Als je vele checklists in moet vullen elke keer als je iets doet, gaat je staff deze vanzelf “vergeten”, half invullen of, erger nog, achteraf invullen.  Wij hebben er voor gekozen een “Safety Officer” aan te stellen die zich continue bezig houdt met de verhoging van de veiligheid en de controle op de afgesproken procedures. Het spreekt voor zich dat hier de beste resultaten behaald worden door dit uit te laten voeren door iemand die geen commerciële belangen heeft bij de activiteiten, zodat er daadwerkelijk objectief naar de veiligheid gekeken kan worden. (Commerciële belangen conflicteren vaak met veiligheidsprocedures, denk maar aan de Instructeurs ratio's.)

DAN Europe heeft het belang van een werkend veiligheidssysteem bij duikprofessionals  ingezien en doet haar uiterste best om duikcentra te overtuigen hier gebruik van te maken. Zo kun je je als duikcenter aansluiten bij het DAN Diving Safety Partner programma. Zij beoordelen dan (objectief en vertrouwelijk) je veiligheidssysteem, en je krijgt hier een keurmerk voor als je aan de eisen voldoet. DAN hanteert hier 3 niveau’s in: Silver, Gold en Platinum. Naast het beoordelen van je veiligheidssysteem ondersteunt DAN Europe je ook actief door het aanleveren van checklists en het geven van tips en trucs. Als eerste duikcenter van Europa zijn wij als Divestar International er erg trots op het DAN Gold Diving Safety Partner niveau te hebben behaald. Voor ons is het een kroon op het werk dat we verricht hebben om de veiligheid bij al onze duikopleidingen en –activiteiten zo goed als mogelijk te kunnen waarborgen. Uiteraard zijn wij ook blij dat we met een dergelijk predicaat dit ook aan de buitenwereld kunnen tonen.  Als laatste stimuleert deze status onze staff om nog meer aandacht aan veiligheid te besteden, want we hebben nu natuurlijk een naam hoog te houden….


Mocht je meer informatie willen over duiken & veiligheid, veiligheidssystemen, Risico Inventarisatie & Evaluatie plannen of het DAN Diving Safety Partner programma, dan kun je altijd even contact opnemen. Ook lanceren wij deze winter de “Divecenter Manager” opleiding, waarin een losse module zit over dit onderwerp, welke ook los geboekt en gevolgd kan worden.

Uiteraard wensen wij je nog vele, veilige duiken en duikopleidingen.

Davy

davy@divestar-international.com